PASCO Set 7 -profesionalni

67,00

 • Pasco Fix 20g
 • Pasco UV
 • Pasco Fill 20g
 • Pasco Clean 20g
 • Pasco Kit Steel
 • Pasco Kit Aqua
 • Pasco Aktivator

Pasco SET – Za delavnico, laboratorij, strokovno in/ali osebno uporabo. Lepljenje, kemično varjenje, UV lepljenje, lepljenje vlažnih površin, vertikalno lepljenje…

Vsebina PascoSet 7 (kovček):

 • PascoFix 20g
 • PascoFill 10g PascoFill 20g
 • PascoClean 20g
 • Pasco Kit steel
 • Pasco Kit Aqua
 • Pasco Aktivator

DARILO KOVČEK

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo (PDF)

Varnostne informacije

PascoFIX

Pozor

POZOR. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

Vsebuje: etil 2-cianoakrilat.
Ne vdihavati hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Hraniti zaklenjeno.

PascoCLEAN

VnetljivoPozor

NEVARNO. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje: aceton, butanon.
Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

PascoAKTIVATOR

VnetljivoPozor

NEVARNO. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje: aceton.
Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

PascoEpoxy Steel ST115

PozorKemikalijeNarava

NEVARNO. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700, maščobne kisline, oligomeri reakcijski produkt z Talloljnimi maščobnimi kislinami in trietilentetraminom.

Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/ zaščito za obraz. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

PascoEpoxy Aqua ST115

VnetljivoKemikalijeNarava

NEVARNO. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700, maščobne kisline, oligomeri reakcijski produkt z Talloljnimi maščobnimi kislinami in trietilentetraminom.

Hraniti zunaj dosega otrok.0 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/ zaščito za obraz. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Košarica
Scroll to Top