PASCO Duo Power 28g

17,01

Konstrukcijsko lepilo za lepljenje in ojačevanje vseh vrst plastik in kovin (tudi PE/PP).

Pasco Duo Power je gradbeno lepilo za vse vrste materialov.

Pasco Duo Power je dvokomponentno lepilo na osnovi Methylacrylatha. Idealen za ojačevanje in popravilo plastičnih delov na vozilih.

Navodila za uporabo

Kako variti plastiko s Pasco duo

Varnostne informacije

PASCO DUO POWER del A

VnetljivoPozorKemikalije

NEVARNO.

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje: methyl methacrylate, methacrylic acid, cumene hydroperoxide, Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid

Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

PASCO DUO POWER del B

VnetljivoPozor

NEVARNO.

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje: methyl methacrylate

Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Košarica
Scroll to Top