PASCO Set 7 -profesionalni

67,00 €

V košarico
Na blagajno
 
 
Opis artikla
Varnostne informacije

Pasco Fix 20g
Pasco UV
Pasco Fill 20g
Pasco Clean 20g
Pasco Kit Steel
Pasco Kit Aqua
Pasco Aktivator


Pasco SET - Za delavnico, laboratorij, strokovno in/ali osebno uporabo. Lepljenje, kemično varjenje, UV lepljenje, lepljenje vlažnih površin, vertikalno lepljenje...
Vsebina PascoSet 7 (kovček):
PascoFix 20g
PascoFill 10g PascoFill 20g
PascoClean 20g
Pasco Kit steel
Pasco Kit Aqua
Pasco Aktivator

DARILO KOVČEK
Navodila za uporabo (PDF)PascoFIX
Pasco Fix

POZOR. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

Vsebuje: etil 2-cianoakrilat 
Ne vdihavati hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Hraniti zaklenjeno.


PascoCLEAN
Pasco CleanPasco Clean

NEVARNO. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje: aceton, butanon

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.


PascoAKTIVATOR
Pasco Aktivator Pasco Aktivator
NEVARNO.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje: aceton

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

PascoEpoxy Steel ST115
Pasco Steel Pasco Steel Pasco Steel

NEVARNO. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700, Maščobne kisline, oligomeri reakcijski produkt z Talloljnimi maščobnimi kislinami in trietilentetraminom

Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/ zaščito za obraz. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.


PascoEpoxy Aqua ST115
Pasco Aqua Pasco Aqua Pasco Aqua

NEVARNO. Lahko povzroči alergijski odziv kože.  Povzroča hude poškodbe oči.  Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700, Maščobne kisline, oligomeri reakcijski produkt z Talloljnimi maščobnimi kislinami in trietilentetraminom

Hraniti zunaj dosega otrok.0 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/ zaščito za obraz. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!