SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V SPLETNI TRGOVINI PODJETJA SINERG D.O.O. POSTOJNA

Pri določanju splošnih pogojev poslovanja so upoštevani veljavni predpisi po:

-Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni List RS, št.12/2007-UPB1,29/10)
-Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni List RS,št.98/2004-UPB2,126/2007,86/2009)
-Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni List RS,št.53/2007)
-Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni List RS,št.96/2009-UPB2)

1. člen- DOLOČITEV DEJAVNOSTI
Podjetje Sinerg d.o.o. ima dejavnost trgovine po internetu določeno in vpisano v Poslovnem Registru Slovenije.

2. člen- JEZIK POSLOVANJA
Podjetje Sinerg d.o.o. posluje v Slovenskem jeziku.

3. člen- FIRMA IN SEDEŽ PODJETJA,PODATKI O PODJETJU
Naziv: Sinerg,podjetje za trgovino in storitve d.o.o. ,leto ustanovitve: 1995
Sedež: Kolodvorska cesta 28, 6230 Postojna
Elektronski naslov:sinerg@siol.net
Tel 041 696 370
Fax 05 7262 635
Transakcijski račun pri Banki Koper: 1010 0003 2446 495
Št. reg.vpisa:SRG 95/00728,št. vložka:1/05275/00
Matična št. 5907845
ID številka za DDV:SI61888753, davčni zavezanec:Da
Odgovorna oseba: Miro Radosavljevič

4. člen- BISTVENE LASTNOSTI PASCO IZDELKOV 
Bistvene lastnosti vseh izdelkov so napisane poleg vsakega izdelka,v rubriki: PASCO izdelki,s klikom na ikono: Več,Opis artikla ali Primeri uporabe.V rubrikah:Koristni nasveti in Navodila za uporabo se nahajajo koristni nasveti namenjeni boljšemu vzdrževanju in uporabi PASCO izdelkov ter navodila za uporabo le-teh. Praktične video ponazoritve delovanja PASCO izdelkov so v velikem številu dostopne na spletni strani www.youtube.com  ,pod iskano besedo: PASCOFIX. Na vsakem izdelku je tudi izpisana telefonska številka 041 696 370,na katero stranka lahko pokliče za pomoč in informacije pri uporabi.

5.člen- CENE PASCO IZDELKOV
Cene izdelkov ne vključujejo DDV-ja in se nahajajo v rubriki PASCO izdelki, zraven slike vsakega posameznega izdelka.

6.člen- STROŠKI DOSTAVE
Stroški dostave so v skladu s trenutnim veljavnim cenikom Pošte Slovenije.

7.člen- PODROBNA UREDITEV PLAČILA,NAČINA IN ROKA DOBAVE
a) Plačilo izdelkov:po povzetju,z uporabo sistema PayPal,ali po predračunu.
b) Način dobave: po pošti.
c) Rok dobave: pri plačilu po povzetju in z uporabo sistema PayPal je dobava naslednji delovni dan po oddanem naročilu, pri plačilu po predračunu pa naslednji delovni dan po prejetem plačilu.

8.člen- PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE
Stranka (potrošnik) ima pravico v štirinajstih dneh po prejemu izdelkov odstopiti od pogodbe(nakupa).Svoj odstop mora pisno sporočiti prodajalcu (Sinerg d.o.o.) na e-poštni naslov:sinerg@siol.net. Razloge za odločitev ni potrebno navajati.

V tem primeru stranka mora izdelke nepoškodovane in v nespremenejni količini vrniti prodajalcu, in sicer v tridesetih dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe.Vrnitev prejetega blaga prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Prodajalec mora potrošniku takoj vrniti plačilo,oziroma najkasneje v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.Če zamudi z vračilom plačila,mora prodajalec stranki poleg zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude.
Edini strošek, ki ga mora plačati potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila izdelkov.

9.člen- STROŠKI,POVEZANI Z UPORABO KOMUNIKACIJSKEGA SREDSTVA
Pri uporabi komunikacijskega sredstva, ni nobenih stroškov, ki bi lahko v zvezi s to uporabo nastali.

10.člen- ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
Rok veljavnosti prejete ponudbe je 8 dni. Po poteku tega roka,se ponudba šteje za nično.Cene veljajo na dan naročila in se ne spreminjajo.

11.člen- TOČNA NAVEDBA TEHNIČNIH KORAKOV, KI VODIJO DO NAROČILA (SKLENITVE POGODBE)
a) na prvi strani izberite zavihek: PASCO izdelki.
b) izberite izdelek,ki ga želite naročiti,in kliknite ikono:V košarico.
c) če želite naročiti več izdelkov,jih po istem postopku dodajte v košarico.
d) po končanem nakupu,kliknite na zavihek: Na blagajno.
e) v rubriki:Podatki naročnika vpišite svoje podatke ter nato kliknite zavihek:Naprej. Polja, označena z * je treba obvezno izpolniti.
f) v rubriki:Način plačila izberite želeni način plačila s klikom na ikono ter nato kliknite zavihek:Naprej.
g) v rubriki: Pregled naročila preglejte in preverite vaše naročilo, nato kliknite zavihek:Naroči, za zaključek nakupa, ali kliknite zavihek:Nazaj , če želite popraviti vaše naročilo.
h) po zaključenem naročilu, na vaš e-poštni naslov bo prišlo obvestilo o naročilu in povzetek vašega naročila.S tem korakom je postopek naročanja zaključen.

12.člen- SHRANJEVANJE POGODB
Vse sklenjene pogodbe se hranijo na sedežu podjetja;dostop do le-teh je možen z naročilom po e-pošti:sinerg@siol.net ali s klicem na tel.št. 041 696 370

13.člen- NAVEDBA TEHNOLOŠKIH SREDSTEV,KI OMOGOČAJO PREPOZNAVANJE IN POPRAVLJANJE NAPAK,PRED ODDAJO NAROČILA
Pred zaključkom naročila, v rubriki.Pregled naročila, lahko vaše naročilo pregledate in se s klikom na zavihek:Nazaj vrnete na prejšnje korake ter tako vaše naročilo preverite in popravite.
V primeru,da pri vpisovanju podatkov naročnika izpustite katerega od obveznih podatkov za vnos (le-ti so označeni z *),vas bo program opozoril tako, da se bo manjkajoče polje pobarvalo rdeče ter vas pisno opozoril da izpolnite obvezna polja.Program vsebuje pisna opozorila tudi v primeru drugih pomanjkljivosti(prazna košarica,neveljaven oziroma nepravilno vpisan elektronski naslov ipd).

14.člen- JEZIKI, V KATERIH JE MOŽNO SKLENITI POGODBO
Jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo(opraviti nakup) so:slovenščina,italijanščina in hrvaščina.

15.člen- MOŽNOST UPORABE USTREZNIH,UČINKOVITIH IN DOSTOPNIH ELEKTRONSKIH SREDSTEV,S KATERIMI KUPEC LAHKO PREPOZNA IN POPRAVI NAPAKE PRI VNOSU PRED ODDAJO NAROČILA
Pred zaključkom naročila, v rubriki.Pregled naročila, lahko vaše naročilo pregledate in se s klikom na zavihek:Nazaj vrnete na prejšnje korake ter tako vaše naročilo preverite in popravite.
V primeru,da pri vpisovanju podatkov naročnika izpustite katerega od obveznih podatkov za vnos (le-ti so označeni z *),vas bo program opozoril tako, da se bo manjkajoče polje pobarvalo rdeče ter vas pisno opozoril da izpolnite obvezna polja. Program vsebuje pisna opozorila tudi v primeru drugih pomanjkljivosti(prazna košarica,neveljaven oziroma nepravilno vpisan elektronski naslov ipd).